Drukuj
Gosia

ZASZCZYTNE LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI
DLA NASZYCH PROFESORÓW I DOCENTA

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek oraz Docent dr hab. n. med. Jacek Zamłyński zostali wyróżnieni prestiżowymi Laurami Umiejętności i Kompetencji. Wyróżnienia te od 27 lat przyznaje Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.
„Laury” stanowią podziękowanie dla wybitnych osobowości i instytucji ze świata nauki, biznesu, gospodarki i polityki, które poprzez swoją działalność są liderami nie tylko w kraju, ale także w Europie i w świecie. Osoby te są niekwestionowanymi autorytetami w swoich dziedzinach. Tegoroczna Gala odbyła się 19 stycznia w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.

Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek – Kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu otrzymała Platynowy Laur w kategorii „Medycyna i inżynieria biomedyczna”. Wyróżnienie przyznane zostało za wprowadzenie wielu nowych technik i nowoczesnych metod terapeutycznych w leczeniu schorzeń ginekologicznych, a także za wprowadzenie w 2005 r. innowacyjnej metody operacyjnej
przepukliny oponowo-rdzeniowej u płodu. 

Dotychczas bytomska klinika wykonała ponad sto takich operacji i jest jedynym w Polsce i wiodącym w Europie ośrodkiem terapii tej wady rozwojowej płodu. Kapituła doceniła także istotny wpływ w budowę nowoczesnego Centrum Terapii Płodu na terenie szpitala, a także działalność naukowo-badawczą. Profesor Anita Olejek jest autorem i współautorem łącznie 502 publikacji
naukowych. Prowadzi wiele badań m.in. na temat stosowania metod biologii molekularnej w diagnostyce i prognozowaniu w onkologii ginekologicznej, diagnostyki w ciąży, zmniejszenia śmiertelności w perinatologii, technik korekcji wad rozwojowych płodu w okresie ciąży. Pani Profesor jest również Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek – Zastępca Kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, Konsultant Województwa Śląskiego w dziedzinie angiologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii otrzymała Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie „Medycyna i inżynieria biomedyczna”. Nagroda przyznana została za: godne reprezentowanie Polski w międzynarodowych organizacjach medycznych oraz owocną współpracę z zagranicznymi ośrodkami medycznymi. Prof. Agata Stanek jest członkiem Zarządu Głównego m. in. Vascular Independent Research and Education European Organisation (VAS), European Union Medical Specialization (UEMS) Board of Division of Angiology/Vascular Medicine, European Society for Vascular Medicine. Doceniono również wieloletnią działalność naukową i dydaktyczną Profesor Agaty Stanek, w której chętnie dzieli się swym bogatym doświadczeniem z innymi oraz wprowadzenie nowoczesnych technik, w tym między innymi opracowanie procedur krioterapii ogólnoustrojowej. Profesor Agata Stanek jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych w liczących się czasopismach z Listy Filadelfijskiej m.in. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Mediators of Inflammation, Biomed Research International, a także monografii i rozdziałów książkowych dotyczących schorzeń naczyń oraz medycyny fizykalnej, a zwłaszcza
temperatur kriogenicznych. Laureatem Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie „Medycyna i inżynieria biomedyczna” został również Docent dr hab. n. med. Jacek Zamłyński – adiunkt habilitowany w Klinice Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu SUM w Katowicach. Zaszczytne wyróżnienie przyznane zostało za sprawowanie profesjonalnej opieki nad kobietą ciężarną, pozwalającej zapobiec groźbom wystąpienia powikłań, zarówno u matki, jak i płodu. Kapituła nagrody doceniła też współautorstwo sposobu realizacji procedury prenatalnego (wewnątrzmacicznego) zamknięcia płodowej przepukliny oponowo-rdzeniowej metodą otwartej chirurgii płodu, a także przeprowadzenie ponad 80 operacji prenatalnych, które poza zespołem z dr. hab. n. med. Jackiem Zamłyńskim, wykonuje się jedynie w Stanach Zjednoczonych i Brazylii. Laur to też nagroda za wprowadzenie do praktyki klinicznej zabiegów amnioifuzji, amnioredukcji oraz wewnątrzmacicznej transfuzji uzupełniającej płodów z konfliktem serologicznym, a także za wykonanie pierwszej w Polsce operacji założenia zastawki komorowo-owodniowej u płodu z izolowanym wodogłowiem metodą otwartej chirurgii wewnątrzmacicznej. Dr. hab. n. med. Jacek Zamłyński posiada też duży dorobek naukowy, obejmujący 219 publikacji,
głównie z zakresu perinatologii, w tym 20 opracowań związanych z prenatalną operacją naprawy przepukliny oponowo- rdzeniowej. Jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie perinatologii.
Laury Umiejętności i Kompetencji wręczane są osobom, które osiągnęły sukces w dziedzinie gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Przewodniczący Kapituły, Honorowy Prezes RIG w Katowicach, Tadeusz Donocik zaznaczył, że Laury otrzymują autorytety – ludzie sukcesu w różnych dziedzinach i osoby poszukujące dialogu. Nagrody po raz pierwszy przyznane zostały
w 1992 roku. W tym roku wyróżnienia otrzymało 87 wybitnych osób oraz wyróżniających się organizacji. Dodajmy, że najwyższe odznaczenie – Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji
otrzymał w tym roku prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, wybitny kardiochirurg, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tegoroczni laureaci dołączyli do grona postaci, których tytaniczna praca i postawa życiowa zaowocowały wielkimi dokonaniami w skali regionu, kraju, Europy i świata. Serdecznie gratulujemy!