Drukuj
Gosia

Nominacja profesorska dla pracownika Szpitala

stanek

Postanowieniem z dnia 9 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Agacie Stanek tytuł naukowy profesora nauk medycznych.


Prof. dr hab. n. med. Agata Stanek pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, w którym kieruje odcinkiem angiologiczno-kardiologicznym.


Prof. Agata Stanek pracuje w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu od 1998 roku. To tutaj właśnie Pani Profesor zdobywała kolejne specjalizacje, stopnie i tytuły naukowe. W roku 2000 uzyskała I stopień, a w roku 2004 II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, w 2007 specjalizację z angiologii. Następnie w 2016 rok uzyskała specjalizację z balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdała jako jedna z nielicznych w Polsce Europejski egzamin w dziedzinie angiologii. Pomimo, że pracowała na etacie szpitalnym, od początku aktywnie włączyła się w pracę naukową. W roku 2003 wygrała grant promotorski KBN w drodze konkursu krajowego, czego konsekwencją była obrona w roku 2004 rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na status antyoksydacyjny u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa”. Dnia 17.05.2012, na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej w różnych typach kriokomór na homeostazę organizmu osób zdrowych i pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa” uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.


Prof. Agata Stanek w Śląskim Uniwersytecie Medycznym pełni funkcje koordynatora współpracy w dziedzinie angiologii/ medycyny naczyniowej pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Research Center on Vascular Diseases and Angiology Unit - University of Milan (od 2014), członka Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest również członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych ds. przeprowadzenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LEP), członkiem Zespołu Egzaminów Medycznych w dziedzinie angiologii, członkiem Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.


Efektem wspólpracy zagranicznej Prof. Agaty Stanek z Vascular Diseases and Angiology Unit University of Milan - L. Sacco Hospital, Mediolan i Vascular Independent Research and Education European Organisation jest organizacja w Polsce w latach 2014-2018 już pięciu edycji Europejskich Dni Naczyniowych pod hasłem przewodnim „No more vascular amputation - nigdy więcej amputacji z przyczyn naczyniowych”, mających na celu zmniejszenie amputacji kończyn dolnych w Polsce, która jest jedną z największych spośród krajów Unii Europejskiej.
Prof. Stanek odbyła szereg staży zagranicznych m.in. w Mediolanie, Budapeszcie, Pommelsbrunn-Hohenstadt. Jest członkiem wielu polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.
Docenieniem działalności Prof. Agaty Stanek w dziedzinie angiologii jest Jej powołanie na konsultanta województwa śląskiego w roku 2015.

Prezydent RP Andrzej Duda nadał dr hab. n. med. Agacie Stanek

oraz dr hab. n. med. Karolinie Sieroń

tytuły naukowe profesora nauk medycznych.

Nadanie tego tytułu jest uhonorowaniem znaczącego dorobku naukowego

w dziedzinie medycyny oraz wieloletniej pracy w zakresie kształcenia

studentów i młodych naukowców.

W imieniu Dyrekcji i pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

składamy najserdeczniejsze gratulacje naszym Paniom Profesor oraz

życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych.

Kornelia Cieśla

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

W sposób konsekwentny przez praktycznie cały okres działalności naukowej, zapoczątkowany wygranym grantem KBN Prof. Agata Stanek zajmuje się zwłaszcza wpływem temperatur kriogenicznych na organizm człowieka, będąc z tego zakresu uznanym międzynarodowym autorytetem. Dowodem uznania na tym polu jest zapraszanie Jej na międzynarodowe kongresy i sympozja jako „zaproszonego wykładowcy” m.in. do Korei Południowej i Szwajcarii. Prof. Stanek stworzyła Polskie Towarzystwo Krioterapii, a docenieniem doświadczenia Pani Profesor w tej dziedzinie jest wybranie Jej na Prezesa PTKrio, a także zaproszenie do Rady Naukowej International Institute of Refriger. Działalność naukowa Pani Profesor Stanek dotyczy także adaptacji postępów diagnostycznych i terapeutycznych medycyny fizykalnej w medycynie klinicznej: wykazania przydatności terapeutycznej wolnozmiennych pól magnetycznych, światła spolaryzowanego, laserobarii w angiologii; termografii w ocenie wydolności sportowców, gojenia owrzodzeń, diagnostyce przewlekłej choroby żylnej oraz zmian skórnych; przydatności diagnostyki autofluorescencyjnej w diagnostyce zmian przed i nowotworowych przewodu pokarmowego.


Prof. Agata Stanek jest lauratką konkursu „PRACA ROKU – EDYCJA 2005” czasopisma „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”; dwunastu nagród Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w zakresie działalności naukowej, osiągnięć dydaktycznych i działalności organizacyjnej. Prof. Stanek jest także laureatką „Złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, „Szkarłatnego Serca” Oddziału Jeleniogórskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, „Batorynki 2014” Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu. Gratuluję i życzę Pani Profesor dalszych sukcesów.

Prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c. multi. Aleksander Sieroń.