Drukuj
Gosia

 Zasłużona profesura

kasieron

W październiku br. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał dr hab. n. med. Karolinie Sieroń, zatrudnionej w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej naszego Szpitala, tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń była związana naukowo z Katedrą i Oddziałem Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko- Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, posadowioną na bazie Szpitala Specjalistycznego nr 2, już w czasie studiów jako członek Koła Naukowego przy tej Katedrze. Po zakończeniu studiów rozpoczęła pracę w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu SUM jako asystent, a po doktoracie uzyskanym pod promotorstwem prof. Jerzego Żmudzińskiego uzyskała etat adiunkta. W tym Oddziale stworzyła jedną z nielicznych w Polsce Pracowni Endoskopii Kapsułkowej. Po uzyskaniu samodzielności naukowej i specjalizacji z gastroenterologii, powierzono jej kierowanie pododdziałem internistyczno-gastrologicznym, jak również koordynację Pracowni Ultrasonograficznej.

Jej grantowa współpraca międzyuczelniana z Politechniką Śląską zaowocowała rozprawą habilitacyjną pt. „Wpływ wybranych pól elektromagnetycznych na przebieg procesów prooksydacyjno-antyoksydacyjnych w przewodzie pokarmowym szczurów”, w której praktycznie udowodniła brak negatywnego oddziaływania telefonii komórkowej na zwierzęta doświadczalne. W 2013 roku, po przejściu na Wydział Nauk o Zdrowiu SUM stworzyła od podstaw Zakład Medycyny Fizykalnej w Katedrze Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którym kieruje do chwili obecnej. Na Wydziale prowadzi zajęcia ze studentami fizjoterapii z zakresu medycyny fizykalnej oraz farmakologii, które częściowo realizowane są w naszym Szpitalu w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej.

Prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii, a aktualnie jest w trakcie specjalizacji z balneologii i medycyny fizykalnej. Jej zainteresowania sportowe (jest znakomitym jeźdźcem) skierowały Ją też na ścieżkę medycyny sportowej i od 2006 roku posiada uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportów przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Co ważne z lekarskiego punktu widzenia, w 2016 roku po odpowiednim przeszkoleniu uzyskała prawo opiniowania jako biegły sądowy.

Prof. Karolina Sieroń jest zapraszana do recenzowania prac publikowanych w czasopismach międzynarodowych posiadających Impact Factor. Była promotorem trzech zakończonych przewodów doktorskich oraz została wybrana recenzentem 13 przewodów doktorskich oraz 2 postępowań habilitacyjnych. Profesor Karolina Sieroń odbyła liczne staże i pobyty naukowe w wiodących ośrodkach zagranicznych, m.in. w: Heidelbergu, Londynie, Bournemouth, Bilbao, Kairze i Ostrawie.

Celem usprawnienia dydaktyki i lepszego kontaktu ze studentami zainicjowała napisanie i wydanie przy jej współautorstwie i pod jej redakcją trzech skryptów Wydawnictwa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Za działalność dydaktyczną i naukową została dziesięciokrotnie uhonorowana Nagrodą Rektora SUM. Ponadto jest posiadaczem Nagrody Naukowej Ministra Zdrowia.

Wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu dzieci i młodzieży na wiedzę dotyczącą dopalaczy i używek prowadzi z tego zakresu cieszące się ogromnym zainteresowaniem bezpłatne wykłady. Zapraszana jest także do spotkań szkolnych, w trakcie których przedstawia niezbędną wiedzę związaną z udzielaniem pierwszej pomocy.

Prof. Karolina Sieroń była założycielem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej, którego została wybrana Prezesem. Jest także członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii. Była członkiem Komitetów Naukowych i Organizacyjnych licznych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.

Działalność naukowa prof. Karoliny Sieroń skupia się na ocenie przydatności klinicznej endoskopii klasycznej i autofluorescencyjnej przewodu pokarmowego, diagnostyce i terapii fotodynamicznej w stanach przednowotworowych i nowotworowych, a także na badaniach klinicznych i doświadczalnych oceniających przydatność terapeutyczną oddziaływania pól elektromagnetycznych, światła i temperatur kriogenicznych w wybranych jednostkach chorobowych. Jako lekarz zajmujący się badaniami sportowców, prowadzi również badania u zawodników trenujących sztuki walki, takie jak: judo czy tajski boks. Sama aktywnie trenuje kick-boxing.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar

Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób

Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny

Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego

nr 2 w Bytomiu