Gosia

ofratow


Oferta pracy na stanowisko diagnosta laboratoryjny.

1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej.
2. Komórka organizacyjna: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Wymagania :

a) Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

b) Aktualne uprawnienia serologiczne, upoważniające do samodzielnego wykonywania  i autoryzowania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonu: 32 786-14- 71, 32 786-16- 00,

hy

 

Praca w szpitalu:

 

Oferta pracy dla pielęgniarek i położnych

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni na stanowisko

Pielęgniarki i Położne

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert wKancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 44 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

lekarzy Anestezjologów

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33


Oferta pracy dla kucharza
 
   Ogłoszenie nr 1 . Rodzaj umowy: umowa zlecenie / umowa o pracę
   Stanowisko: kucharz
 
   Wymagania:
 •  wykształcenie minimum zawodowe 
•  odporność na stres
•  umiejętność pracy w zespole
•  sumienność, odpowiedzialność

   Opis stanowiska:
Przygotowanie produktów do sporządzenia posiłków,
   sporządzanie potraw, higieniczne i właściwe porcjowanie oraz wydawanie
   posiłków, dbanie o stan sanitarno-porządkowy w kuchni i jej pomieszczeń.
 
   Dodatkowe uprawnienia mile widziane:
• książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych, 
• zawód kucharz
• doświadczenie
 
   Rodzaj pracy: system dwuzmianowy od 6:00 do 14:00, od 8:00 do 16:00
 
Kontakt:
• Prosimy o składanie CV do kancelarii szpitala
• Dział Kadr i Płac (32) 786-14-32
 
 
 

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni:

 

lekarzy specjalistów pediatrii lub lekarzy w trakcie
specjalizacji z pediatrii

 

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w doświadczonym zespole.  

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.


Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni
na dyżury:

Lekarzy – specjalistów pediatrii

i/lub lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii

oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie,  
pracę w doświadczonym zespole,
warunki zatrudnienia do uzgodnienia

kontakt :

Dział Kadr i Płac (32) 786-14-32

Dział Organizacji, Kontraktowania i Statystyki (32) 786-14-45

 

 

Oferta pracy dla dezynfektor

 

Ogłoszenie nr 1 . Rodzaj umowy: umowa zlecenie / umowa o pracę
Stanowisko: Dezynfektor

Wymagania:

Opis stanowiska: przygotowanie wyrobów medycznych i innych materiałów do procesów sterylizacji, transport na terenie Szpitala w wózkach transportowych.

Dodatkowe uprawnienia mile widziane:

Rodzaj pracy: system dwuzmianowy od 6:00 do 22:00, w dni robocze

 

Ogłoszenie nr 2. Rodzaj umowy: umowa zlecenie / umowa o pracę
Stanowisko: Operator ciśnieniowych sterylizatorów gazowych i parowych

Wymagania:

Opis stanowiska: przygotowanie wyrobów medycznych i innych materiałów do procesów sterylizacji, obsługa sterylizatorów, transport na terenie Szpitala w wózkach transportowych.

Dodatkowe uprawnienia mile widziane:

Rodzaj pracy: system dwuzmianowy od 6:00 do 22:00, w dni robocze

 

 

Oferta pracy dla lekarzy

 
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Lekarzy – specjalistów chirurgii dziecięcej, lekarzy w trakcie specjalizacji
lub chcących specjalizować się w powyższej dziedzinie

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

 

Oferta pracy dla Kierownika Oddziału Noworodkowego Bl. Nr. III

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

 Lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii

na stanowisko

Kierownik Oddziału Noworodków Bl. III

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla Psychologa

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

 Psychologa

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy Opiekunki medyczne

 
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Opiekunki medyczne

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych, o specjalnościach:

 - Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologii

 - Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologia Ginekologiczna

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy

 
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Lekarzy – specjalistów chirurgii ogólnej,     lekarzy w trakcie specjalizacji
lub chcących specjalizować się w powyższej dziedzinie

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Technika EKG

Mile widziane umiejętności wykonywania badań EEG

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub zlecenie.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.  (32) 786 14 32   lub (32) 786 14 33

 

 

Oferta pracy dla kucharza, pomocy kuchennej

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

 

 

Pracownika na stanowisko kucharza, pomocy kuchennej

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

Oferta pracy dla lekarzy

 

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

 

Lekarzy – specjalistów chorób wewnętrznych i/lub angiologii lub lekarzy specjalizujących
lub chcących specjalizować się w powyższych dziedzinach

 

 

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

Oferta pracy dla Informatyka
 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Informatyka

Zatrudnienie: w ramach umowy o pracę pełny etat.

Zakres obowiązków:

 1. Kontrola nad sposobem użytkowania sprzętu i oprogramowania w ramach przyjętej polityki bezpieczeństwa, a także nad legalnością użytkowanego oprogramowania w zakresie wskazanym przez przełożonego.
 2. Śledzenie postępu technologii informatycznych szczególnie w zakresie zagadnień bezpośrednio związanych z procesami informatyzacji administracji publicznej w ochronie zdrowia publicznego.
 3. Testowanie i sprawdzanie sprzętu pod względem poprawności działania.
 4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów / Help-desk/ w zakresie oprogramowania i sprzętu.
 5. Pomoc w serwisie oprogramowania i sprzętu oraz ich bieżąca konserwacja.
 6. Pomoc w sprawowaniu nadzoru w zakresie prawidłowej eksploatacji oprogramowania i sprzętu.
 7. Kontrolowanie funkcjonowania infrastruktury sieciowej w zakresie sprzętowym.
 8. Śledzenie technologii sieciowych oraz analiza ich wykorzystania.
 9. Pomoc w zakupach oraz zaopatrzeniu dotyczącym części zamiennych, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych.
 10. Pomoc w prowadzeniu ewidencji infrastruktury informatycznej.
 11. Pomoc w prowadzeniu ewidencji sprzętu.
 12. Pomoc w prowadzeniu ewidencji oprogramowania i licencji.
 13. Zarządzanie sieciami lokalnymi i zewnętrznymi w zakresie poleconym przez przełożonego.
 14. Zarządzanie kontami użytkowników w zakresie poleconym przez przełożonego.
 15. Pomoc w administracji i zarządzaniu bazami danych, pomoc w przetwarzaniu i przesyłaniu sprawozdań i innych danych do NFZ.
 16. Zarządzanie aplikacjami i usługami sieciowymi w zakresie poleconym przez przełożonego.
 17. Kontrolowanie, modyfikacja oraz aktualizacja zabezpieczeń informatycznych.
 18. Pomoc w inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania oraz przy wprowadzaniu oznakowań sprzętu.
 19. Opisywanie zużytego sprzętu, wskazanie gdzie się mieści, przygotowanie do skasowania sprzętu niezdatnego do użytku.
 20. Opieka, nadzór i wdrażanie programów antywirusowych w Szpitalu.
 21. Obsługa strony internetowej Szpitala oraz stroną Biuletynu Informacji Publicznej a także wprowadzanie dodatkowych danych oraz zmian do wyglądu graficznego do wyżej wymienionych stron oraz aktualizacja skrzynek mailowych szpitala.
 22. Pomoc lub sporządzanie kopii danych zgodnie z zasadami sporządzania kopii z zachowaniem ostrożności oraz ciągłości.
 23. Pomoc w odzyskiwaniu danych oraz ich archiwizacji na wniosek kierowników poszczególnych komórek.
 24. Obsługa zmian haseł na wniosek użytkowników w zakresie poleconym przez przełożonego.
 25. Zgłaszanie awarii do firm zewnętrznych oraz problemów do rozwiązania niebędących w gestii samodzielnych działań szpitala, podejmowanie napraw możliwych do wykonania własnymi siłami w sposób nienaruszający gwarancji, a także zgłaszania napraw gwarancyjnych.
 26. Przeprowadzanie okresowych i doraźnych kontroli w zakresie oprogramowania i sprzętu informatycznego na polecenie przełożonego.
 27. Wykonywanie innych poleceń przełożonych związanych z pracą na zajmowanym stanowisku.
 28. Wydawanie orzeczeń technicznych i przydatności urządzeń do dalszej eksploatacji sprzętu informatycznego znajdującego się na terenie Szpitala.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Prosimy o składanie ofert w  Kancelarii Głównej Szpitala.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

 

ogłoszenie2.png

Oferta pracy dla ratowników medycznych


Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni na stanowisko

Ratowników medycznych

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert w  Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 44 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla pielęgniarek i położnych

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni na stanowisko

Pielęgniarki i Położne

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert w  Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 44 lub (32) 786 14 33

SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU

UL. STEFANA BATOREGO 15, 41-902 BYTOM

ogłasza nabór

na wolne stanowiska pracy

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać drogą elektroniczną
(na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),

bądź składać w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni na stanowisko

Protezownik Ortopeda

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

Prosimy o składanie ofert w  Kancelarii Głównej Szpitala.

STANOWISKO PRACY PROTEZOWNIK ORTOPEDA

Zakres obowiązków:

 1. Dobieranie metod przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych
  w produkcji protez, ortez oraz pozostałego zaopatrzenia ortopedycznego.
 2. Stosowanie gotowych elementów i półfabrykatów przedmiotów ortopedycznych
  w rozwiązaniach konstrukcyjnych.
 3. Użytkowanie maszyn i urządzeń w produkcji protez (szlifierki, obrabiarki, wiertarki, urządzenia podciśnieniowe i itp.).
 4. Prowadzenie wymaganej dokumentacji i nadzorowanie przebiegu prowadzonych zleceń.
 5. Stosowanie metod obróbki ręcznej i maszynowej materiałów stosowanych w produkcji protez oraz przy naprawach protez i pozostałego zaopatrzenia ortopedycznego (obrabianie, cięcie, piłowanie, szlifowanie, wiercenie, gwintowanie, nitowanie, formowanie i klejenie, laminowanie, itp.).
 6. Wykonywanie montażu i demontażu oraz obróbki wykończeniowej protez tymczasowych
  i modularnych kończyn oraz w razie potrzeby pozostałego zaopatrzenia ortopedycznego wytwarzanego w zakładzie.
 7. Przygotowanie pozytywu gipsowego.
 8. Stosowanie metod obróbki i wykonywanie lejów protez z żywicy epoksydowej.
 9. Obróbka i odpowiednie przygotowanie materiałów termoplastycznych do produkcji przedmiotów ortopedycznych (formowanie wkładek, ortez i części aparatów ortopedycznych).
 10. Dokonywanie okresowych przeglądów, napraw i modernizacji protez tymczasowych
  i modularnych oraz w razie potrzeby pozostałego zaopatrzenia ortopedycznego wytwarzanego w zakładzie.
 11. Współpraca z poszczególnymi warsztatami przy wykonywaniu przedmiotów ortopedycznych.
 12. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie zabezpieczenia materiałowego, technicznego i technologicznego.
 13. Kontrola prawidłowości zużycia materiałów.

Wymagania:

 1. Zdolności manualne, wiedza ogólno-techniczna.
 2. Wysoka kultura osobista.
 3. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, preferowane w zakresie techniki     ortopedycznej.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Umiejętności organizacyjne.

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

lekarzy Anestezjologów

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy i pielęgniarek

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

lekarzy i pielęgniarki do udzielania świadczeń w ramach nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej

Zatrudnienie w ramach umowy zlecenie lub umowy kontraktowej

Minimalne wymogi:

-Lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu / mile widziana specjalizacja w zakresie pediatrii

-Pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala w terminie do 18.09.2017r.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni:

ü  Elektryk, konserwator
ü  Zatrudnienie w ramach umowy o pracę 

Opis stanowiska pracy:

Wymagania:

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Oferta pracy dla lekarza

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Lekarza - specjalistę psychiatrii

Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 32 lub (32) 786 14 33

Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu  
ogłasza nabór na stanowisko położnej  w Oddziale Klinicznym Ginekologii,
Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej

1. Przedmiot naboru:

2. Wymagania niezbędne:


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Współpraca z lekarzami i personelem medycznym
 2. Systematyczne i rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej w wersji papierowej i elektronicznej
 3. Sprawowanie opieki nad pacjentami według obowiązujących standardów,
  na najwyższym poziomie
 4. Zapewnienie pacjentom profesjonalnej i kompleksowej opieki położniczej


4. Wymagane dokumenty:

 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia dowodu osobistego
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 5. inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
  z pełni praw publicznych.

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu przy ul. Stefana  Batorego 15 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Dodatkowe informacje uzyskać można w Dziale Organizacji, Kontraktowania i Statystyki Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu ul. Stefana Batorego 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 oraz na stronie internetowej Szpitala http://www.szpital2.bytom.pl , bądź pod numerem telefonu (32)78-61-445.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie, administrowanie, archiwizowanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm.).

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu  zatrudni Pielęgniarkę/Położną:

Stanowisko: Pielęgniarka/Położna,

Wykształcenie minimum średnie medyczne,

Aktualne prawo wykonywania zawodu,

System pracy : zmianowy ( 12 godzinny równoważny).

 Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu  ogłasza nabór na 5 stanowisk pracy diagnosta laboratoryjny:

1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, umowy cywilnoprawne.
2. Komórka organizacyjna: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Wymagania :

a) Aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

b) Aktualne uprawnienia serologiczne, upoważniające do samodzielnego wykonywania  i autoryzowania badań w zakresie immunologii transfuzjologicznej.

Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest możliwość zatrudnienia liczby osób wskazanej powyżej.

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu  zatrudni lekarza:

Prosimy o składanie ofert Kancelarii Głównej Szpitala.  

ü  Elektryk, konserwator

ü  Zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej

Opis stanowiska pracy:

Wymagania:

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Oferta pracy dla dezynfektor

Dezynfektor, Operator Ciśnieniowych Sterylizatorów Gazowych i Parowych

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej

Centralna Sterylizatornia

Opis stanowiska Dezynfektor: przygotowanie wyrobów medycznych i innych materiałów
do procesów sterylizacji, transport na terenie Szpitala (ręczny i Melexem).

System dwuzmianowy od 6:00 do 22:00, w dni robocze.

Wymagania:

Mile widziane:

Opis stanowiska Operator: przygotowanie wyrobów medycznych i innych materiałów
do procesów sterylizacji, obsługa sterylizatorów parowych, transport na terenie Szpitala (ręczny i Melexem).

System dwuzmianowy od 6:00 do 22:00, w dni robocze.

Wymagania:

Mile widziane:

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

lekarza pediatrę

Zatrudnieni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Prosimy o składanie ofert Kancelarii Głównej Szpitala.

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni

Lekarz ze specjalizacją radiologia i diagnostyka obrazowa lub radiologii lub radiodiagnostyki

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

Zakład Radiologii Lekarskiej.

Prosimy o składanie ofert Kancelarii Głównej Szpitala.

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Zatrudni Anestezjologa (umowa o pracę)

Tel: 32 7861444/ 443    Dział Kadr i Płac

Oferta pracy

Wymagania:

Zakres obowiązków:

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

 

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni lekarzy w Zespole Poradni Specjalistycznych, o specjalnościach:

- Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologii

- Lekarz Endokrynolog - ze specjalnością w zakresie Endokrynologia Ginekologiczna

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33

Oferta pracy dla lekarzy

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu zatrudni:

lekarzy specjalistów pediatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z pediatrii

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie oraz pracę w doświadczonym zespole.  

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, zlecenie lub umowy kontraktowej.

Prosimy o składanie ofert w Kancelarii Głównej Szpitala.

Dodatkowe informacje pod numerem tel. (32) 786 14 45 lub (32) 786 14 33