Realizacja usługi demontażu i wywozu metalicznych i niemetalicznych odpadów w postaci zniszczonego sprzętu medycznego, elektrycznego i elektronicznego, gospodarczego, komputerowego, maszyn, urządzeń, rurociągów, odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki

Gosia

DAT/TG/T/310/2020


termin składania ofert do dnia 23.11.2020 r do godz. 11:00

pdf Zapytanie ofertowe
Pobierz
Dokument PDF

pdf Załącznik nr 1 - Wzór umowy
Pobierz
Dokument PDF

pdf Załącznik nr 2
Pobierz
Dokument PDF

pdf Załącznik nr 3 - Protokół przekazania
Pobierz
Dokument PDF