Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (w zakresie umów kontraktowych).

Drukuj
Gosia

Termin składania ofert: 17.06.2020 r. do godziny 11:00
Termin otwarcia ofert: 17.06.2020 r. do godziny 12:00

Ogłoszenie
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Szczegółowe warunki konkursu ofert
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Formularz ofertowy- zał 1
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Oświadczenie oferenta- zał 2
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa(dot. umowy na nadzór Pracowni Cytologicznej i Histopatologiczej)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla ratownika medycznego)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. umowy dla położnej)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Karta rozliczeniowa (dot. świadczeń w zakresie anestezjologii)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3a (ogólna dla pozostałych zakresów)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3b (dla lekarzy anestezjologów)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3c (dla położnych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3d (dla ratowników medycznych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3e (w zakresie przeprowadzania sekcji zwłok)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3f (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3g (w zakresie sprawowania nadzoru nad Pracownią Cytologiczną i Histopatologiczną)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

WZÓR UMOWY - zał. nr 3h (zarządzanie i organizacja pracy Oddziału Noworodków Bl. III)
Pobierz 
Dokument Microsoft Word

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Pobierz 
Dokument Microsoft Word